داوران دومین دوره مسابقات قرآن کریم

abasi akhavan alazhari
asfor dehdashti falah
hadi soliman haj abolghasem joradi
lotfi nia mohamadi nor aldin mohamadi
shahidi sotode nia  

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید