1 5

حجت الاسلام و المسلمین محمدحسن مهدوی مهر:

طلاب علوم ديني با توجه به اينکه مهمترين منبع علوم ديني قرآن است از دو جهت بايد با قرآن انس داشته باشند

جهت اول آن است که قرآن به عنوان منبع علوم ديني و مهمترين اصل از اصولي که در تمامي زمينه‌هاي علوم مربوط به دين، اعم از اصول، اخلاق و اعتقادات، ما بايد با قرآن ارتباط وثيق و تنگاتنگي را براي طلاب علوم ديني تصور کنيم که اگر اين ارتباط نباشد طبعاً نمي‌شود براي علومي که طلاب در دوره تحصيلشان به آن‌ها مي‌پردازند اصل و ريشه و اساس مشخص و قابل اعتماد و اعتنايي را داشته باشيم.

البته درست است که منابع ديگري غير از قرآن هم هست، مانند مجامع حديثي ما، عقل و امثال ذلک، الا اينکه تمام اين‌ها هم باز به نحوي قوامش به قرآن است که در جاي خودش قابل توضيح است.

و اما نکته دوم که از نکته اول به يک معنا مهمتر است آن است که اصولاً زندگي و حيات يک طلبه با قرآن توأم است و حيات علمي و معنوي و فکري‌اش با قرآن آميخته است و اگر قرار باشد که طلبه‌اي با قرآن ارتباط نداشته باشد آن وقت ديگر طلبه نيست.

به تعبير رهبر معظم انقلاب در زمان رياست‌جمهوريشان که وقتي در پاسخ اين سئوال که طلبه‌ها را نصيحتي کنيد فرمودند که طلبه‌ها بايد سعي کنند که رابطه خود را با قرآن حفظ کنند چون رابطه طلبه و قرآن مانند رابطه جنين و مادر مي‌ماند از طريق بند ناف که اگر آن قطع شود حيات جنين کلاً از بين خواهد رفت. علت هم آن است که جنين فقط از مادر، از طريق بند ناف ارتزاق غذايي نمي‌کند بلکه هم اکسيژن را از آنجا مي‌گيرد و هم غذا را از مادر مي‌گيرد و تمام حياتش را از همان بند ناف از مادر تأمين مي‌کند، پس اين قطع رابطه جنين مادر يعني قطع حيات، قطع زندگي و تعبير حضرت آقا اين بود که قطع رابطه طلبه و قرآن يعني قطع حيات و زندگي طلبگي.

مسابقات ابزاري براي ارتباط بيشتر با قرآن است اما مبحث بعدي که بحث مسابقات آن هم در سطح بين‌الملل مطرح شده است مسابقات در حقيقت ابزاري براي ارتباط بيشتر با قرآن و بيشتر مطرح شدن قرآن در زندگي ما و در زندگي طلاب است، و الا مسابقات به يک معنا موضوعيت ندارد و طريقيت دارد.

يعني ما از طريق مسابقات طلاب و کساني که با قرآن ارتباط خاصي دارند چه در زمينه آموزش‌هاي تلاوت و قرائت و چه در زمينه آموزش‌هاي مفاهيم و امثال ذلک، چه قواعد قرآني و همه زمينه‌ها، ما از طريق اين مسابقات تشويق و ترغيب مي‌کنيم و افراد را وا مي‌داريم که در اين زمينه بيشتر تلاش و کار کنند؛ اما امروز مسابقات قرآني تنها اين طريقيت به معناي تشويق و ترغيب و اين‌ها را ندارد؛ که يا بايد گفت که طريقيت ديگر و مهمي است يا بايد گفت که اصلاً اين قصه موضوعيت شده است.

و آن نکته که باعث شده است که امروز ارتباط با قرآن نياز به اين مسابقات را براي ما بيشتر کند اين است که ما متأسفانه در دنيا مورد هجوم و تهمت نارواي دشمنان اسلام هستيم، اينکه ما با قرآن ارتباطي نداريم، ما براي قرآن جايگاه لازم را قائل نيستيم و امثال ذلک که با اين توطئه دشمن هم بايد مقابله شود و تصور من اين است که اين مسابقات قرآني مي‌تواند در اين جهت بسيار تأثيرگذار و نقش آفرين باشد چون در قالب اين مسابقات است و فعاليت‌هاي گسترده بين‌المللي که در جريان است، ما مي‌توانيم اهتمام خودمان را به قرآن و جايگاه قائل شدن براي قرآن و ارزش‌گذاري بالاي ما براي قرآن را مي‌توانيم به دنيا عرضه کنيم و به نمايش بگذاريم؛ پس مسابقات قرآني صرف نظر از آن تشويق و ترغيبي که عرض کردم براي مسابقات قرآني به عنوان کارکرد مي‌توانيم لحاظ کنيم، اين مسابقات قراني امروز براي ما از اهميت بالايي برخوردار است خصوصاً در سطح بين‌المللي که مي‌تواند ما را در مقابله با اين توطئه هم پيروز کند و موفق بدارد.

بايد قرآن را از بدعت ها و تحريف هاي دشمنان حفظ کنيم چنانکه همين گروه‌هاي تکفيري که اسلام را با فعاليت‌ها و عملکردهاي ننگين خود، امروز مورد تعرض قرار دادند يکي از اقداماتشان اين است که کارهايشان را به اسلام و قرآن نسبت مي‌دهند و وقتي جنايتي مي‌خواهند انجام دهند آياتي از قرآن را مي‌خوانند و با عنوان عمل کردن به دستورات قرآن اين خلاف‌ها و جنايات سنگين خودشان را بر ضد بشريت مرتکب مي‌شوند؛ پس ما بايد بتوانيم در مقابل اين‌ها از قرآن دفاع کنيم.

و اينکه مطرح مي‌کنند که ما قرآن را در جامعه اجرا مي‌کنيم، ما براساس دستورات قرآن عمل مي‌کنيم و ما شيعيان را به عنوان کساني که با قرآن ارتباط نداريم، با قرآن سر و کاري نداريم و به دستورات قرآن توجه نداريم مطرح مي‌کنند، خود اين مسابقات قرآني در سطح بين‌الملل مي‌تواند در خنثي کردن اين ترفند و توطئه دشمنان هم نقش بسيار مؤثر و سازنده‌اي را ايفا کند.

اما نکته اين است که درباره طلاب و فضلاي حوزه و طلاب علوم ديني موضوع متفاوت است، چون رسالتي که ما در حوزه داريم تبليغ اسلام و تبليغ دين است و اگر ما قرار باشد که با تفسير قرآن و محتواي قرآن ارتباط برقرار کنيم و اين گسترش پيدا کند مسابقات قرآني مي‌تواند در اين جهت بسيار کارساز باشد، پس موضوع طلاب و فضلا اهميت اين بخش را پررنگ‌تر مي‌کند نسبت به ديگر اقشاري که با فعاليت‌هاي قرآني ارتباط دارند و در اين زمينه در مسابقات مختلف قرآني شرکت مي‌کنند.

همه کساني که در مسابقات قرآني شرکت مي‌کنند و همه کساني که در ارتباط با قرآن فعاليت مي‌کنند بايد به موضوع محتوا و تفسير قرآن و تبليغ براساس قرآن و فعاليت‌هاي مختلف فرهنگي بر اساس قرآن توجه کنند؛ مطمئناً اين رويکرد به مسابقات يعني رويکرد محتوايي و در شکل مباحث تفسيري و مباحث محتوايي قرآن رويکرد بسيار با اهميتي براي نشر معارف قرآني در جامعه و توسعه اين نوع نگاه به مسابقات است که به نظر بنده خيلي ارزشمند است و در ارتباط با طلاب و فضلا اين بخش از مسابقه از ديگر بخش‌ها اهميت بيشتري به خود اختصاص مي‌دهد و برخوردار است.

اگر بنا باشد که اقشاري در جامعه ما در ارتباط با ترويج مفاهيم قرآني در سطح جامعه نقش ايفا کنند اولويت مربوط به طلاب و فضلاي حوزه علميه و طلاب جامعة المصطفي در سطح بين الملل است.

اگر ما بتوانيم بين فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي جامعة المصطفي و همينطور فعاليت‌هاي فرهنگي تربيتي جامعة المصطفي در حوزه‌هاي مختلف و خصوصاً در حوزه قرآن با مسابقات پيوندي برقرار کنيم مطمئناً در رشد و ترقي فعاليت‌هاي مختلفمان از ظرفيت مسابقات توانسته‌ايم خوب بهره بگيريم.

اگر ما بخواهيم جايگاهي براي اين موضوع مشخص کنيم بايد بگوييم که در انس عامه مردم و اقشار مختلف مردم با قرآن و با فرهنگ قرآني بيشترين نقش را حوزه‌هاي علميه و جامعة المصطفي و نهادهايي از اين دست که با دين مردم سر و کار دارند خواهند داشت؛ به ويژه جامعة المصطفي که مخاطبان طلاب و فضلايش در سراسر دنيا گسترده هستند، در مناطقي هستند که در آن مناطق تبليغات دشمنان اسلام عليه ما فراوان است؛ طبعاً اين‌ها هر چه بيشتر بتوانند با اين موضوعات و مفاهيم و تفسير قرآن ارتباط برقرار کنند و آينده فعاليت خود را باا فعاليت قرآني گره بزنند موفق تر خواهند بود.

مسابقات ظرفيت تفسير و درس تفسير و قواعد و اصول قرآني را در حوزه ما گسترش مي‌دهد و  درس‌هاي تفسير نيز ظرفيت جامعه را در زمينه‌هاي قرآني مي‌تواند ارتقاء بخشد و طلاب و فضلاي ما با شرکت در درس‌هاي تفسير توسط بزرگان که در حال توسعه هم هست مي‌توانند اين معارف را به سمت جامعه و مخاطبان خود منتقل کنند؛ پس استفاده توأم از ظرفيت مسابقات و ظرفيت درس‌هايي که در حوزه ارائه مي‌شود بسيار بااهميت است.

به اعتقاد من اگر بشود از ظرفيت درس‌هايي که در حوزه در زمينه تفسير و علوم قرآن ارائه مي‌شود و نيز ظرفيت اين مسابقات قرآني براي گسترش مفاهيم و معارف قرآني در جامعه استفاده کنيم کار بسيار ارزنده‌اي صورت گرفته است.

يکي از کارهايي که براي مرجعيت قرآن در فعاليت‌هاي حوزوي بايد صورت بگيرد اصلاح کتب درسي با نگاه به قرآن است؛ به اين معنا که کتب درسي ما در حوزه بايد قرآن محور شود.

اساتيد در حوزه بايد از ظرفيت قرآن در آموزش علوم مختلف اسلامي بيشتر استفاده کنند و به گونه‌اي بايد در اين مسابقات نشان دهيم که استفاده بيشتر از ظرفيت قرآني و معارف الهي در قرآن براي ما يک ارزش است و براساس آن مسابقات را پي مي‌گيريم و ارزش‌گذاري مي‌کنيم براي کساني که نسبت به گسترش درس‌هاي قرآني در حوزه و تعميق آن تلاش مي‌کنند؛ ما اگر خود به اهميت اين موضوع قائل باشيم مي‌توانيم در آينده نيز شاهد اين اهميت در جامعه باشيم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید