1 13

حجت الاسلام و المسلمین محمود عبداللهی:

قرآن برنامه زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها است که از عالم غيب و ملکوت بر ما نازل شده است و محور و اساس زندگي افراد را تشکيل مي‌دهد.

چنانچه در قانون اساسي هم آمده است که جمهوري اسلامي، نظامي مبتني بر توحيد و وحي است که اين اهميت و توجه دوچندان نظام و جمهوري اسلامي به قرآن کريم که الفاظ و محتواي آن از عالم غيب است را مي‌رساند.

اهداف نظام ما که مبتني بر وحي است، عبارتند از توازن و عدالت اجتماعي، عزت، اقتدار، استقلال و آزادي که جزو شعارهاي انقلاب ما نيز بوده‌اند که همه اينها نشان دهنده اين است که محور اصلي اهداف انقلاب اسلامي ما قرآن کريم بوده است.

نظام ما اگر بخواهد که اهداف انقلاب را دنبال کند بايد توجه بيشتري به قرآن و انس با آن داشته باشد که برگزاري مسابقات قرآني يکي از راه‌هاي توجه و اهميت به اين کتاب الهي و برنامه مدون زندگي فردي و اجتماعي انسان‌ها است.

برگزاري مسابقات قرآني، آن هم در شهر مقدس قم که ام القراي جهان اسلام است، بدون شک برکات معنوي بسيار فراواني خواهد داشت که يکي از مهمترين آنها آثار معنوي قرآن در فرهنگ عمومي اين شهر است.

حضور طلاب خارجي در مسابقات قرآني زمينه‌اي براي معرفي اسلام واقعي در جهان است و به برکت قرآن، با برگزاري و حضور طلاب خارجي چه شيعه و چه سني در اين مسابقات، معارف و فرهنگ قرآني به تمام جهان صادر مي‌شود.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید